INFORMARE privind vaccinarea personalului din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Râșnov, la data de 31 octombrie 2021

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, procentul angajaților vaccinați este 72,13.

44 din totalul celor 61 de angajați sunt vaccinați.  • LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

Aprobată de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 3 Râșnov, cf. art. 5(1), lit. g, din Legea 544/2001, cu modificări și completări ulterioare

 

  1. Organizarea și funcțioanarea generală a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Râșnov

Conducerea unității de învățământ, componența Consiliului de Administrație;

Organigrama;

Fișa – cadru a postului;

Departamentele instituției;

Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu carcter normativ elabotate de MEN;

Calendarul activităților educative, concursuri și olimpiade școlare;

Raport director;

RAEI;

ROI.

  1. Planul de școlarizare

Situație statistică privind clasele/elevii pe nivele.

III. Resurse umane

Număr de posturi/norme pe categorii.

  1. Resurse materiale

Date statistice cu referire la clădiri, săli de clasă, anexe, dotări, avize etc.

  1. Alte documente

Situații statistice referitoare la: promovabilitate, abandon școlar, evaluări naționale, admitere;

Metodologii și calendar privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

Parteneriate pentru anul în curs;

Date privind participarea elevilor la olimpiade și concursuri școlare.

Notă: Informațiile solicitate vor fi transmise în forma în care sunt colectate/elaborate de Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov.

DIRECTOR,

PROF. CHETE MARIA OANA