Consiliul de administrație:

Componență

Regulament

H.C.A

Resurse umane:

Cadre didactice predare

Personaldidactic auziliar

Personal nedidactic

Elevi (Clase + Diriginti + Invatatori)