S i m u l a r e   E v a l u a r e   N a ț i o n a l ă   2 0 2 1

Simulările examenelor naționale pentru anul școlar 2020-2021 se vor organiza, după cum urmează:

 Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba și literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba și literatura germană maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Procedura MEC-DGÎP, DGJC, RPC nr. 1526/DGÎP/12.03.2021, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2021

OME nr. 3449/05.03.2021, privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

A fost publicat Ordinul M.E.C. 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020 – 2021.